Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

Działalność Zespołu Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

 


Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie realizuje zadania Komendy w zakresie kontroli i nadzoru między innymi przez:

1) kontrolę wykonywania przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 7 ust. 1, ustawowych zadań Policji, a także wykonywania obowiązków służbowych i pracowniczych przez policjantów i pracowników;
2) badanie metod kierowania i sprawowania nadzoru służbowego;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń bhp;
4) kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
5) analizowanie przyczyn wypadków w służbie i pracy, opracowywanie zaleceń i wytycznych w zakresie zapobiegania wypadkom;
6) prowadzenie postępowań powypadkowych;
7) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków dotyczących działalności Komendy;
8) nadzorowanie i kontrolowanie sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 7 ust. 1;
9) prowadzenie postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych w sprawach dotyczących policjantów i pracowników Komendy;
10) analizowanie ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu Komendy, wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników, a zwłaszcza o próbach uzależniania policjantów Komendy od osób związanych ze światem przestępczym;
11) współpracę z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw inspekcji, kontroli oraz postępowań dyscyplinarnych Komendy Stołecznej Policji
12) współpracę z Prokuraturą Rejonową w Wołominie.
 


 

Metryczka

Data publikacji : 01.06.2009
Data modyfikacji : 11.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ogólny KPP w Wołominie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaczyńska Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. sztab. Monika Kaczyńska
do góry